Продължете към съдържанието

Контакти

Централен офис

„Сиела Норма“ АД

София 1510, бул. „Владимир Вазов“ № 9

Моля, изберете отдел, към който желаете да отправите запитване.

Петя Господинова-Йончева
Ръководител направление „Книгоиздаване“
Тел: (+359 2) 903 00 28
E-mail: petya.gospodinova@ciela.com
 
 
Захари Карабашлиев  
Главен редактор
(+359 2) 903 00 65
 
 

Христо Блажев
Зам.-главен редактор
(+359 2) 903 00 63 
E-mail: hblajev@ciela.com

Борислав Мънзов
Отговорен редактор „Право“
(+359 2) 903 00 67
E-mail: borislav.munzov@ciela.com

Димитър Николов
Редактор
(+359 2) 903 00 68
E-mail: 
dimitar.nikolov@ciela.com

Мирослав Александров
Редактор
(+359 2) 903 00 68
E-mail: m.alexandrov@ciela.com

Милена Ташева
Редактор
(+359 2) 903 00 61
E-mail: milena.tasheva@ciela.com

 

Темз Арабаджиева
Мениджър „Връзки с обществеността и реклама“
(+359 2) 903 00 62 
E-mail: temz.arabadjieva@ciela.com 

Виктория Рангелова
Асистент „Връзки с обществеността и реклама“
(+359 2) 903 00 62 
E-mail: victoria.rangelova@ciela.com

д-р Дамян Дамянов
Графичен дизайн

E-mail: damyandamyanov@ciela.com

 

Надежда Тошева
Предпечат
(+359 2) 903 00 67

E-mail: nadiatosheva@ciela.com

 

Петър Дамянов
Предпечат
(+359 2) 903 00 67
E-mail: p.damianov@ciela.com

Петя Васкова
Мениджър
„Търговски отдел
Тел. (+359 2) 903 00 24
E-mail: petia.vaskova@ciela.com

Десислава Семерджиева
Мениджър „Ключови клиенти“
Тел. (+359 2) 903 00 23
E-mail: d.semerdjieva@ciela.com

Галина Каварджикова
Търговски отдел
Тел: (+359 2) 903 00 25
E-mail: galina.kavardzhikova@ciela.com

Онлайн книжарница „Сиела“
www.ciela.com
0800 1 25 25

Условията на доставка:

www.ciela.com/dostavka
 

За наличности по книжарниците:

www.ciela.com/knijarnici

Моля, обърнете внимание на нашите изисквания към всички нови автори, които пращат ръкописи за разглеждане от издателство „Сиела“. Прикачете всички необходими файлове и изпратете писмото през формата за контакт.

1) Кратък синопсис – не повече от страница и половина – каква е историята, кои са действащите лица, както и за каква целева аудитория е предназначена.

2) Кратка информация за автора – не повече от една страница.

Ако имате предишни публикации, отзиви, награди – споменете ги.

3) Изпратете откъс от ръкописа, но не повече от 50 страници.

МОЛЯ, НЕ ПРАЩАЙТЕ ЦЕЛИ РЪКОПИСИ!

* Допустими файлови формати за качване са .doc, .docx, .txt и .pdf.

ВАЖНО: Издателство „Сиела“ отговаря на подателя единствено в случаите, в които даден ръкопис е предизвикал интереса на наш редактор. Поради големия брой ръкописи, които получаваме, отговорите за одобрени ръкописи ще бъдат пращани в рамките на 3 месеца.

Бележка: Издателството не се ангажира с връщане на ръкописи, както и с писмено изразено мнение относно работата ви.