Продължете към съдържанието

Защита на основните права – Курс лекции

Автор: Аделина Хаджийска, Бойка Чернева, Живко Драганов, Наталия Киселова, Петя Митрева

ISBN: 9789542845201

Дата на издаване: 2023

Страници: 364

Корична цена: 29 лв.

…Изданието, което държите в ръце, е ценно не само защото е всеобхватно и съдържа обем от информация, която да даде основа на знанията за правата на човека, но и защото може да провокира по-нататъшни търсения. То може да бъде полезно за студенти и преподаватели, в контекста на новата учебна дисциплина „Защита на правата на човека“, която отдавна трябваше да е част от учебния курс по право.

 

Книгата е структурирана и обхваща не само историята на правата и различните международни системи за защита, но представлява първият цялостен труд в тази област, който не се ограничава до представянето на отделни аспекти или на отделни права, а прави общ и задълбочен преглед на всички въпроси, свързани с правата на човека.

 

Тя разглежда подробно универсалните и регионални системи за защита на правата на човека и откроява спецификите на всяка от тях. Но едновременно с това се очертава и връзката между наднационалните правни системи за защита и националните гаранции в тази област, като откроява не само юридическите, но и функционалните и институционални гаранции за защита на правата на човека.

 

Направени са важни терминологични разграничения – например права на човека, права на личността и права на гражданина; индивидуални и колективни права или права и принципи.

 

Нещо повече, книгата е не просто исторически или съвременен прочит на правата ни, тя хвърля мост към бъдещето и засяга важни съвременни въпроси за защитата на правата на хората с увреждания, правата на детето, защитата от домашно насилие, както и нови права, като например правото на достъп до интернет или въпросът за изкуствения интелект и неговото влияние върху правата на човешката личност.

 

Накрая, книгата е ценна, защото тя може да бъде прочетена от всеки, който има интерес към материята за основните права и, който иска да знае какви са правата му, но и кога те са били нарушени. Защото само онзи, който е наясно с правата си, може да търси и да намери ефективна защита.

 

Когато четете тази книга ще си дадете сметка, че правата на човека не са даденост и те трябва да бъдат защитавани всеки ден.

 

И може би най-хубавото на тази книга е, че тя може да бъде прочетена от началото до края, но може да бъде отваряна и напосоки, без да загуби нищо от стойността си. Тя може да се превърне в настолно четиво за всеки, който търси систематизирано знание или повече информация за правата на човека и тяхната ефективна защита.

 

Из предговора на книгата.

 

Проф. д-р Диана Ковачева,

 

Омбудсман на Република България