Продължете към съдържанието

Социално и здравно осигуряване 2021

ISBN: 9789542834113

Дата на издаване: 2021

Страници: 1076

Корична цена: 25 лв.

Сборникът съдържа:

Социално осигуряване:

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба за осигурителните каси

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Наредба за медицинската експертиза

Закон за здравето (извлечение)

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Списък на професионалните болести

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (извлечение)

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

Здравно осигуряване:

Закон за здравното осигуряване

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ