Продължете към съдържанието

Тестове за конкурси за държавни служители – 4-то издание

Автор: Невяна Кънева, Ирена Борисова

ISBN: 9789542836988

Дата на издаване: 2021

Страници: 200

Корична цена: 16 лв.

Невяна Кънева е магистър по право, има образователна и научна степен „доктор“ по административно право и административен процес и повече от 25 години юридически стаж, от които 15 години в администрацията. Понастоящем е доцент по „Администрация и управление“ в Стопанския факултет на Техническия университет – София. Автор и съавтор е на 10 книги в областта на публичната администрация и е автор на над 40 статии в същата област.

Ирена Борисова е магистър по право с повече от 25 години юридически стаж, от които 10 години в съдебната власт и 15 години в изпълнителната власт. Понастоящем е консултант в областта на административната реформа, преподавател в Института по публична администрация. Съавтор на Коментара по Закона за държавния служител и автор на многобройни статии в областта на държавната служба.