Продължете към съдържанието

Търговският регистър и практиката

Автор: Янко Ганчев

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542842880

Дата на издаване: 2023

Страници: 208

Корична цена: 16 лв.

Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Запознаването с направените обобщения и систематизация на често допусканите грешки от заявителите, на срещаните различия в практиката на длъжностните лица по регистрация и съдилищата, би насочило заявителя към тези пропуски и противоречия и направило работата с регистъра по-успешна, а възможните затруднения при вписване – по-предвидими. Изложението има практическа насоченост и заедно с необходимите правни знания за подготовка на необходимите документи в регистърното производство, ще спомогне да бъдем по-ефективни и сполучливи.

Успех!