Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 2/2023

Автор: Момчил Мавров, Росица Рогова, Янко Попстоилов, Светла Качарова

ISBN: 2748-7070-2-2023

Дата на издаване: 2023

Страници: 94

Корична цена: 11 лв.

Съдържание:

 

    1. В настоящия брой:

 

 

От редакционната колегия…………………………………………….. 5

 

    1. Гост на броя:

 

 

проф. Момчил Мавров…………………………………………………….. 7

 

    1. Статии:

 

 

 3.1. Процедурата по информиране на пациентите като елемент от управлението на лечебното заведение, Росица Рогова, изследовател-постдокторант в Институт за държавата и правото, БАН и преподавател на хонорар по             Административно право и административен процес във Висше училище по сигурност и икономика, доктор по Административно право и административен процес, доктор по Административно право и процес…………………………………………………………… 15

 

3.2. Законодателни предизвикателства за достъпа до лечение на редки болести с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти

 

Янко Попстоилов……………………………………………………. 23

 

3.3. Текущите реформи във фармацевтичното законодателство на ЕС и ролята на заинтересованите страни на национално равнище

 

Светла Качарова……………………………………………………. 36

 

    1. Юриспруденция:

 

 

4.1. Решение на Европейския съд по правата на човека, пето отделение, дело Pejřilová срещу Чешката република по жалба № 14889/19 – превод от английски език адв. Надежда Славчева…… 41

 

4.2. European Court of Human Rights Fifth Section, Case of Pejřilová v. The Czech Republic (Application no. 14889/19)………………………………………… 69