Продължете към съдържанието

Социално и здравно осигуряване 2024

Автор: Нина Гевренова

ISBN: 9789542845799

Дата на издаване: 2024

Страници: 1144

Корична цена: 29 лв.

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от студенти, така и като практически наръчник от действащите юристи. Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, което съществено улеснява тълкуването и прилагането на действащото законодателство.

 

Сборникът съдържа:

 

Социално осигуряване:

 

  • Кодекс за социално осигуряване;

 

  • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;

 

  • Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

 

  • Наредба за осигурителните каси;

 

  • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;

 

  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;

 

  • Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;

 

  • Наредба за медицинската експертиза;

 

  • Закон за здравето (извлечение</em>);

 

  • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

 

  • Списък на професионалните болести;

 

  • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;

 

  • Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;

 

  • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;

 

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (извлечение</em>);

 

  • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране;

 

  • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

 

 

Здравно осигуряване:

 

  • Закон за здравното осигуряване;

 

  • Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.