Продължете към съдържанието

Казуси по семейно и наследствено право – Трето допълнено издание

Автор: Велина Тодорова, Димитър Топузов

ISBN: 9789542845508

Дата на издаване: 2023

Страници: 432

Корична цена: 25 лв.

Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят прехода от теорията към прак­тиката в обучението по право.

 

Съдържателно сборникът предлага казуси и подбрана тълкувателна практика. Всеки от тематично обособените 81 казуса поставя въпроси от раз­нообразната материя на семейното и наследствено­то право и търси практически значимите връзки с основни институти на останалите дялове на частното право. Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва и подбрани казуси, давани през последните няколко години на държавен изпит по гражданскоправни науки. Поради относително по-голямата им тежест, тези казуси са представени с разрешения.

 

Поместената съдебна практика е с основополагащо значение за осмислянето на основни институти на семейното и наследственото право. Особено ценни са пояснителните бележки към постановленията и тълкувателните решения на ВС и ВКС. Прилагането на голяма част от тези тълкувателни актове се предхожда от предварителна преценка за актуалност с оглед на действащата нормативна уредба, за която сборникът дава надежден ориентир.