Продължете към съдържанието

Българско наследствено право

Автор: Христо Тасев

ISBN: 978-954-28-1368-2

Дата на издаване: 2013-09-01

Страници: 224

Корична цена: 20 лв.

Претърпял десет издания (1953, 1956, 1963, 1987, 1993, 2000, 2004, 2006, 2009 г.), той има за цел да подпомага както студентите по право, така и практикуващите правници.

Написан преди повече от шейсет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време. След последното му издание законодателството претърпя немалко и съществени промени. Бяха приети нов ГПК от 2008 г. и нов Семеен кодекс, в сила от1 октомври 2009 г. При осъвременяването на това издание редакторите са се стремили в максимална степен да запазят изложението така, както авторът го е разработил. Изоставено е само това, което вече е загубило актуалност. Посочената литература и най-вече съдебната практика в по-голямата си част  са запазени, защото според редакторите те са едно от достойнствата на учебника. Вниманието е насочено основно към отразяване на настъпилите нормативни промени, теоретични виждания и новата съдебна практика.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Бележки на редакторите

Предговор

Глава първа – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО

§ 1. Понятие за наследствено право
§ 2. Българско наследствено право
§ 3. Наследственото право като дял от гражданскоправната наука и като учебна дисциплина

Глава втора – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО

§ 4. Наследяване (наследствено правоприемство)
§ 5. Наследство (наследствено имущество)
§ 6. Откриване на наследството
§ 7. Способност за наследяване
§ 8. Недостойнство за наследяване

Глава трета – НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН

§ 9.  Основни положения
§ 10. Ред за наследяване на роднините
§ 11. Наследствени права на преживелия съпруг
§ 12. Наследяване по право на заместване
§ 13. За размера на наследствените дялове

Глава четвърта – НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ

§ 14. Понятие за завещанието
§ 15. Завещателна дееспособност
§ 16. Способност за наследяване по завещание
§ 17. Форма на завещанието
§ 18. Съдържание на завещанието
§ 19. Модалитети при завещателните разпореждания
§ 20. Субституции (заместване при завещателните разпореждания)
§ 21. Запазена част и разполагаема част
§ 22. Възстановяване на запазената част
§ 23. Изпълнение на завещанието
§ 24. Отменяване на завещанието
§ 25. Недействителност на завещанието

Глава пета – НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЛЕДЯВАНЕТО

§ 26. Права на наследниците, които са живели с наследодателя и са се грижили за него
§ 27. Права на наследниците, които са спомогнали да се увеличи наследството
§ 28. За наследяването на права върху произведения на интелектуалната собственост
§ 29. За някои наследственоправни въпроси с международен елемент

Глава шеста – ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО

§ 30. Общи положения
§ 31. Приемане на наследството
§ 32. Отказ от наследство
§ 33. Правила за приемането и отказа от наследство
§ 34. Преминаване по наследство на самото право на наследяване (наследствена трансмисия)
§ 35. Преминаване на наследственото имущество към държавата и общините

Глава седма – ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ И МЕЖДУ ТЯХ И ТРЕТИ ЛИЦА

§ 36. Отношения между наследниците
§ 37. Отношения между наследниците и трети лица

Глава осма – ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО

§ 38. Основни положения
§ 39. Доброволна делба
§ 40. Съдебна делба
§ 41. Делба, извършена от наследодателя приживе
§ 42. Ред за ликвидиране на спестовните влогове в банка ДСК и търговските банки
§ 43. Делба с участие на държавата
§ 44. Действие на делбата
§ 45. Недействителност на делбата

Глава девета – ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

§ 46. Международна компетентност на българските съдилища
§ 47. Приложим закон при наследяването и делбата на съсобственост в отношения с международен елемент

Литература

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Българско наследствено право”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *