Продължете към съдържанието

Основи на държавната служба по Закона за Министерството на вътрешните работи

Автор: Антон Желев

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542845522

Дата на издаване: 2024

Страници: 284

Корична цена: 25 лв.

Монографичният труд е опит за представяне на основните общотеоретични постановки в доктрината, съчетан паралелно със задълбочен анализ на специалните правни норми, съдържащи се в разпоредбите на ЗМВР, като около тях се градят основите  на възникване на служебното правоотношение, което поражда връзката между държавата и физическите лица, при осъществяване на държавната служба в МВР. Научната разработка e съсредоточена върху тематиката, свързана с основите на държавната служба в МВР. В нея се включват всички материални и процесуалноправни аспекти, свързани с възникване на служебното правоотношение между държавата и държавния служител, по реда на специалната правна регламентация, утвърдена в ЗМВР. Всестранно са изследвани и представени съставни части на служебното правоотношение. Монографията показва стремеж да се поддържа темпото на системни публикации в областта на държавната служба, като фокусът е в посока на специалните правни норми, разписани в ЗМВР и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

Трудът е предназначен да влезе в употреба на курсантите и студентите при подготовката им в курса на обучение по специалната учебна дисциплина „Полицейско право“ и други учебни дисциплини, с предмет правото на държавна служба в страната. Също така може да представлява интерес за практикуващи юристи, както и за всеки един читател, желаещ да обогати знанията си за основите на държавната служба в МВР.