Продължете към съдържанието

Търговски закон I/2024

Автор: Николай Алексиев

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542845652

Дата на издаване: 2024

Страници: 624

Корична цена: 15 лв.

Търговски закон

 

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

Закон за особените залози

 

Закон за кооперациите

 

Сборникът е анотиран с диспозитивите и извадки от мо­тивите на 15 от относимите тълкувателни решения на ВКС. Цитатите от актовете са поместени под линия при съответната разпоредба, за която се отнасят. От тях са премахнати точки/части, отнасящи се до процесуално­правни въпроси. Тези части са отбелязани с многоточие и е запазена оригиналната номерация в актовете.

 

Сборникът е актуализиран към 01.01.2024 г.