Продължете към съдържанието

Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение

Автор: Иван Мангачев

ISBN: 9789542808923

Дата на издаване: 2011

Корица: Мека корица

Корична цена: 17 лв.

Договорите за финансово обезпечение бяха уредени първоначално с приемането на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) (Обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г.) в изпълнение на ангажимента за възприемане на Директива 2002/47 ЕО в националното законодателство.

 На 06.05.2009 г. бе приета Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която беше транспонирана чрез изменение и допълнение на ЗДФО (изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 30.06.2011 г.). Горепосочените изменения и натрупаната близо пет години практика по прилагането на закона обосноваха необходимостта от един нов прочит на материята свързана с финансовите обезпечения и преосмислянето на редица застъпвани до момента схващания.

 В настоящия труд е направен сравнително правен анализ освен на действащата правна уредба свързана с договорите за финансово обезпечение в ЗДФО, Директива 2002/47 ЕО и Директива 2009/44/ЕО, а също и на законодателствата на още седем държави-членки на ЕС (Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург).

 Горепосоченият анализ е теоретично обоснован, но същевременно е насочен към практическото прилагане на този вид обезпечения.

 Предметът на това изследване е интересен, актуален и е направен опита да се изяснят редица неизяснени проблеми в действащото право, предвид на което Ви предлагаме да закупите изданието.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *