Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение

Автор: Иван Мангачев

ISBN: 9789542808923

Дата на издаване: 2011

Корица: Мека корица

Корична цена: 17.00 лв.

Новата книга на д-р Иван Мангачев Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение.

Договорите за финансово обезпечение бяха уредени първоначално с приемането на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) (Обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г.) в изпълнение на ангажимента за възприемане на Директива 2002/47 ЕО в националното законодателство.   На 06.05.2009 г. бе приета Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която беше транспонирана чрез изменение и допълнение на ЗДФО (изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 30.06.2011 г.). Горепосочените изменения и натрупаната близо пет години практика по прилагането на закона обосноваха необходимостта от един нов прочит на материята свързана с финансовите обезпечения и преосмислянето на редица застъпвани до момента схващания.   В настоящия труд е направен сравнително правен анализ освен на действащата правна уредба свързана с договорите за финансово обезпечение в ЗДФО, Директива 2002/47 ЕО и Директива 2009/44/ЕО, а също и на законодателствата на още седем държави-членки на ЕС (Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург).   Горепосоченият анализ е теоретично обоснован, но същевременно е насочен към практическото прилагане на този вид обезпечения.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *