Продължете към съдържанието

Граници на договорната и деликтната отговорност

Автор: Павел Гайдаров

ISBN: 978-954-28-0897-8

Дата на издаване: 2011-03-01

Корична цена: 16 лв.

Проблемите, свързани с за гражданската отговорност имат изключително голямо значение. Тя е призвана да въздейства върху неправомерното развитие на гражданските правоотношения във всичките им разновидности. В рамките на общата гражданска отговорност централно място заемат договорната и деликтната отговорност. Поради това актуален е и въпросът за границите на договорната и деликтната отговорност. Тези граници очертават вида и обема на вредите, които трябва да се възстановят. В по-широк смисъл границите могат да се разглеждат във времево отношение, по отношение на лицата и пр.

Монографията “Граници на договорната и деликтната отговорност” съдържа четири глави. В глава първа е разгледана общо гражданската отговорност – понятието, правната уредба по римското право, развитието на института и правната уредба на отговорността и нейните предпоставки. Глава втора разглежда границите на договорната отговорност. Дадена е обща характеристика на нейните граници, обема на отговорността при договорните задължения, както и основанията, които я изключват. Границите на деликтната отговорност са разгледани в третата глава. Същата включва правната уредба на границите на деликтната отговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. В четвъртата глава е разгледано съотношението между границите на договорната и деликтната отговорност. Обърнато е внимание на сравнението в обема на отговорностите при договорните и деликтните задължения, изследвани са и въпросите за конкуренцията между договорната и деликтната отговорност и са направени съответните изводи. Разгледани са също и важни международно-правни и процесуални проблеми.

В изследването широко е застъпена и съдебната практика. De lege ferenda са направени някои предложения с оглед подобряване на законодателството, които засягат спорния проблем за съотношението между договорната и деликтната отговорност, хипотезата на съпричиняване на вредоносния резултат, както и обезщетяването на неимуществените вреди при договорната отговорност. Направените предложения според мен биха допринесли за една по-голяма яснота и завършеност в уредбата на тези отговорности. 

Настоящият труд има изразена практическа насоченост.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Граници на договорната и деликтната отговорност”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *