Европейско кооперативно дружество

Автор: Асен Воденичаров

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542831297

Дата на издаване: 2020

Страници: 388

Корична цена: 19.00 лв.

Потребностите за устойчив, интелигентен и интензивен стопански растеж и всестранното задълбочаване на интеграционните процеси между държавите членки на Европейския съюз обуславят възникването на нова наднационална правноорганизационна форма на стопанско сдружаване с кооперативна идентичност, каквато е Европейското кооперативно дружество (на латински език Societas Cooperativa Europaea или съкратено – SCE). Предмет на детайлно изследване са специфичните принципи на обединяване и функциониране, които го отличават от познатите форми на дружествената типология, и поради които то не се покрива с нито една от традиционните фигури в гражданския и търговския оборот. Заедно с това се извеждат структуроопределящите му белези, които го характеризират като нов съвременен правен инструмент и новаторски бизнес модел за икономическо сдружаване.

В монографията се разкрива същностната му юридическа характеристика като корпоративно устроено образувание. Извеждат се няколко правни хипотези за учредяването на SCE, като се подчертава императивният наднационален елемент. Очертава се универсалната правоспособност, обхващаща всички стопански сегменти.

Анализират се детайлно общностните актове и нормативните рамки на отделните държави членки в изследваната материя. Особено внимание се отделя на практиката на Съда на Европейския съюз и на националните съдилища.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Европейско кооперативно дружество“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *