Продължете към съдържанието

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

ISBN: 978-954-28-1011-7

Дата на издаване: 2012-11-01

Корична цена: 5 лв.

ЧАСТ ПЪРВА
НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ  

1. Закон за нотариусите и нотариалната дейност – ЗННД  
2. Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори  
3.Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси  
4. Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване  
5. Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“,
поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  
6. Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“  
7. Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност  
8. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията  
9. Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси  
10. Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите  
11. Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове   12. Инструкция № 38 от 16 ноември 1998 г. за прилагане на тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.  

ЧАСТ ВТОРА
ВПИСВАНИЯ  

13. Правилник за вписванията  
14. Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър  
15. Наредба № 15 от 23 юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра  
16. Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите               

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Закон за нотариусите и нотариалната дейност”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *