Продължете към съдържанието

Собственост X/2023 – Сборник нормативни актове

Автор: Николай Алексиев

ISBN: 9789542844440

Дата на издаване: 2023

Страници: 416

Корична цена: 12.5 лв.

Сборникът съдържа Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията, Тълкувателна практика по ЗС, ЗУЕС и ПВ. Включени са както действащите редакции на ЗУЕС, така и тези, които ще влизат в сила поетапно до 31.12.2024 г. включително.

 

Настоящото издание е анотирано с 57 тълкувателни решения и постановления на Върховния съд и Върховния касационен съд по Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и Правилника за вписванията.

 

Включено е в раздела с практика по Закона за собствеността и едно решение на Конституционния съд, в което е резюмирана практиката на КС относно конституционните измерения на правото

 

на собственост. Диспозициите на актовете са структурирани в края на книгата, съобразно тълкуваните разпоредби.

 

Редакционните намеси са отбелязани с […] и се изразяват в изключване от сборника на части от актовете, които са неотносими към разглежданите разпоредби или са обявени за изгубили сила.

 

Заглавията на разпоредбите, дадени в частта с практика по Закона за собствеността, са условни и често зависят и от съдържанието на включените в съответния раздел актове.