Продължете към съдържанието

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/Сборник нормативни актове/1 издание 2016

Автор: Ганета Минкова

Илюстрации от: Ганета Минкова

Съставител: Ганета Минкова

ISBN: 978-954-28-1987-5

Дата на издаване: 2016-02-01

Страници: 516

Корична цена: 9 лв.

С предишните редакции на текстовете
Първо издание 2016

Изданието съдържа основните нормативни актове,
които регламентират данъчно-осигурителния процес или са тясно свързани с него.
Затова на първо място е публикуван Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
Органите по приходите и публичните изпълнители прилагат основно кодекса, като
структурата и компетентността им се уреждат в Закона за Националната агенция за
приходите, заемащ следващо място в съдържанието. Включени са и:

Административнопроцесуален кодекс
(извлечение), Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за
конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за
митниците (извлечение), Закон за административните нарушения и наказания (извлечения),
Закон за местните данъци и такси (извлечение), Закон за задълженията и
договорите (извлечение) и Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни

вземания. Размерът на лихвата за закъснение
при плащане на публичните вземания е регламентиран в нормативен административен
акт, затова е включено Постановление № 72 на

Министерски съвет от 8 април 1994 г. за
определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута.
Много полезно за читателите са приложените отменени

или изменени редакции на текстовете от
законите, обозначени с „предишен текст“ и поставени под съответния актуален.

Сборникът е предназначен за практикуващи
юристи, научни работници, студенти по право, както и за гражданите, тъй като
всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни или
осигурителни задължения.

 

Съдържание:

 

ДАНЪЧНО –
ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КОН ФИСКАЦИЯ ИЛИ ОТНЕМАНЕ И РЕШЕНИЯ ЗА
НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Извлечение)

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИ Я (Извлечение)

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ И ТАКСИ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛ
ЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ
ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА
ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ​

 

 

 

 

 

 

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/Сборник нормативни актове/1 издание 2016”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *