Тестове по наказателен процес/Второ преработено и допълнено издание

Автор: Веселин Вучков

ISBN: 978-954-28-1446-7

Дата на издаване: 2014-01-01

Страници: 292

Корична цена: 15 лв.

Второ преработено и допълнено издание

Сборникът Тестове по наказателен процес съдържа близо хиляда въпроса
от областта на наказателнопроцесуалното право, структурирани в 67 теста, като
всеки един от тях включва по 15 въпроса. Настоящото пособие обхваща целия тематичен план
по наказателнопроцесуално право, като тестовете са систематизирани по отделни
теми, а в някои от случаите няколко теми са обединени в един тест.В това отношение обучаемите създават умения да определят своето
индивидуално ниво на знанията и да намерят верен път към отстраняване на
пропуските, а наличието на игрови елемент прави процеса на обучение
по-интересен. В потвърждение на това е и благоприятният отзвук сред читателската аудитория на първото издание
на сборника от 2007 год.

 

Съдържание

ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

СЪЩНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС

УЧАСТИЕ НА СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ. НАЗНАЧАЕМОСТ НА СЪДИИТЕ, СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ПРОКУРОРИТЕ И
РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. РАВЕНСТВО НА
ГРАЖДАНИТЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРАВО НА ЗАЩИТА – СЪЩНОСТ И ПРОЦЕСУАЛНИ
ГАРАНЦИИ

РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪТРЕШНО
УБЕЖДЕНИЕ

ПУБЛИЧНОСТ. НЕПОСРЕДСТВЕНОСТ И УСТНОСТТ

ОФИЦИАЛНО НАЧАЛО. ЦЕНТРАЛНО МЯСТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
РАЗГЛЕЖДАНЕ
И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЗУМЕН СРОК. СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ И РАВНИ ПРАВА НА
СТРАНИТЕ

СЪД

ПРОКУРОР. РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ

ОБВИНЯЕМ

ПОСТРАДАЛ

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ И ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК

ЗАЩИТНИК, ПОВЕРЕНИК И ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ЗАЩИТНИК

СВИДЕТЕЛ, ПРЕВОДАЧ,ТЪЛКОВНИК, ПОЕМНИ ЛИЦА

ВЕЩО ЛИЦЕ, СПЕЦИАЛИСТ –ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИК

ПРЕДМЕТ И ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ

ДОКАЗАТЕЛСТВА – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

ДОПУСКАНЕ, СЪБИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКАНА
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

РАЗПИТ

ОГЛЕД, ПРЕТЪРСВАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ

ЕПЕРТИЗА

СЛЕДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ. РАЗПОЗНАВАНЕ

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

РАЗСЛЕДВАНЕ. ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

ДЕЙСТВИЯ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В СЪД ЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪД ЕБНО СЛЕДСТВИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪД ЕБНО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ. ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ

ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪДА

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО – ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО –ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО –ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

КАСАЦИОННИ ОСНОВАНИЯ

ПРАВОМОЩИЯ НА КАСАЦИОННИЯ СЪД

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БЪРЗО И НЕЗАБАВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪД АПО ИКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ

СЪКРАТЕНО СЪД ЕБНО СЛЕДСТВИЕВ ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД
ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТС НАЛАГАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ

РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА,ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ
СЪДИЛИЩА

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИ ЛИЩА

ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕНА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА

ВЕРНИ ОТГОВОРИ

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Тестове по наказателен процес/Второ преработено и допълнено издание“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *