Продължете към съдържанието
Разпродажба!

Тестове по наказателен процес/Второ преработено и допълнено издание

Автор: Веселин Вучков

ISBN: 978-954-28-1446-7

Дата на издаване: 2014-01-01

Страници: 292

Корична цена: 15 лв.

Настоящото пособие обхваща целия тематичен план по наказателнопроцесуално право, като тестовете са систематизирани по отделни теми, а в някои от случаите няколко теми са обединени в един тест.
В това отношение обучаемите създават умения да определят своето индивидуално ниво на знанията и да намерят верен път към отстраняване на пропуските, а наличието на игрови елемент прави процеса на обучение по-интересен. В потвърждение на това е и благоприятният отзвук сред читателската аудитория на първото издание на сборника от 2007 год.

Съдържание

– ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
– СЪЩНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
– УЧАСТИЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. НАЗНАЧАЕМОСТ НА СЪДИИТЕ, СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ПРОКУРОРИТЕ И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ
– НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. РАВЕНСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
– ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРАВО НА ЗАЩИТА – СЪЩНОСТ И ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ
– РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ
– ПУБЛИЧНОСТ. НЕПОСРЕДСТВЕНОСТ И УСТНОСТ
– ОФИЦИАЛНО НАЧАЛО. ЦЕНТРАЛНО МЯСТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО. РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА В РАЗУМЕН СРОК. СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ И РАВНИ ПРАВА НА СТРАНИТЕ
– СЪД
– ПРОКУРОР. РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ
– ОБВИНЯЕМ
– ПОСТРАДАЛ
– ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ
– ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ
– ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ И ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК
– ЗАЩИТНИК, ПОВЕРЕНИК И ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
– ЗАЩИТНИК
– СВИДЕТЕЛ, ПРЕВОДАЧ, ТЪЛКОВНИК, ПОЕМНИ ЛИЦА
– ВЕЩО ЛИЦЕ, СПЕЦИАЛИСТ – ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИК
– ПРЕДМЕТ И ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ
– ДОКАЗАТЕЛСТВА  – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
– ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
– ДОПУСКАНЕ, СЪБИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
– РАЗПИТ
– ОГЛЕД, ПРЕТЪРСВАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ
– ЕКСПЕРТИЗА
– СЛЕДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ. РАЗПОЗНАВАНЕ
– СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
– ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
– РАЗСЛЕДВАНЕ. ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ
– ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
– ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
– ДЕЙСТВИЯ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
– СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
– СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ. ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ
– ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪДА
– ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
– ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО – ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
– ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЗИВНИЯ СЪД
– КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
– КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО – ОБРАЗУВАНЕ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
– КАСАЦИОННИ ОСНОВАНИЯ
– ПРАВОМОЩИЯ НА КАСАЦИОННИЯ СЪД
– ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
– БЪРЗО И НЕЗАБАВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
– РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪД А ПО ИКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ
– СЪКРАТЕНО СЪД ЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ
– ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ
– РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ
– ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ
– ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА
– ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ СЪДИ ЛИЩА
– ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА
– ВЕРНИ ОТГОВОРИ

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Тестове по наказателен процес/Второ преработено и допълнено издание”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *