Продължете към съдържанието

Сътрудничество по наказателноправни въпроси между България и Обединеното кралство преди и след Брекзит

Автор: Мирена Пенчева

ISBN: 9789542841685

Дата на издаване: 2023

Страници: 360

Корична цена: 24 лв.

Книгата представлява правен труд относно сътрудничеството по наказателноправни въпроси между България и Обединеното кралство преди и след Брекзит. Последователно биват разгледани: обхватът на това сътрудничество преди и след Договора от Лисабон и след Брекзит; сътрудничеството по наказателноправни въпроси в ЕС от 2007 г. (годината на присъединяване на България към ЕС) до излизането на Обединеното кралство от ЕС; сътрудничеството след Брекзит и по-специално разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество, имащи отношение към това сътрудничество; някои предложения de lege ferenda за подобряване на наказателноправното сътрудничество между България и Обединеното кралство.

 

Основният принос на книгата се състои в развитието на темата за сътрудничеството по наказателноправни въпроси между България и Обединеното кралство, от една страна, и в развитието на академичната литература в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси след Брекзит между ЕС и Обединеното кралство, от друга.

 

Допълнителен положителен принос представляват и:

 

    • разглеждането на основните наказателноправни инструменти на европейско ниво, особено на приетите след влизане в сила на Лисабонския договор;

 

    • разглеждането на редица съществуващи споразумения относно наказателноправно сътрудничество с трети държави.​