Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

Автор: Ваня Илиева

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542831938

Дата на издаване: 2020

Страници: 296

Корица: мека

Корична цена: 18.00 лв.

В теорията се
обосновава остра необходимост от по-детайлна правна регламентация на
правоприлагащата дейност на съда, свързана с изследването и оценката на
доказателствата. Мисловният процес трябва да не е хаотичен, а строго да се
опира на процесуалните норми, да се подчинява на законите на логиката и
научните изводи от теорията на доказателствата. А правната регламентация на
най-важния, въпрос на съдопроизводството практически отсъства. Правоприлагащият
орган трябва ясно да знае не само онова, което се изисква от него, а и как той
е длъжен да достига резултата, поради което е необходима законова регламентация
на самата процедура на оценката на доказателствата.

Различният смисъл
на понятието „доказателства“, възприет съобразно НПК, съпоставен със същото
понятие в другите национални наказателнопроцесуални системи, води до
невъзможност за буквално инкорпориране в българското законодателство на
съществуващото в други процесуални закони съдържание на доказателствената
(констативна) оценка в наказателния процес. Поради това вероятно е налице
трудност за законово възприемане на обоснованото в нашата теория виждане, че
„правилното решаване на въпроса за относимостта, допустимостта, достоверността
и достатъчността на доказателствата и доказателствените средства е необходима
предпоставка за разкриване на обективната истина и правилното решаване на
делото – за постановяване на законна, обоснована и справедлива присъда“.

Авторът

 

 

Монографията
представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно
дава и някои обосновани предложения
de lege ferenda
. Тя е създаденa като дисертационен труд по време на зачисление
като задочен докторант към Института за държавата и правото при БАН, с научен
ръководител доц. д-р Екатерина Салкова, завършило с публична защита на
16.12.2019 г. Авторът има 19-годишен професионален опит с наказателни дела.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *