Продължете към съдържанието

Наказателен процес III – 2021 – Сборник нормативни актове

Автор: Маргарита Чинова

ISBN: 9789542834687

Дата на издаване: 2021

Страници: 504

Корична цена: 10 лв.

В настоящото издание е публикуван на първо място Наказателно-процесуалният кодекс, след което и Законът за специалните разузнавателни средства, Законът за правната помощ, Законът за европейската заповед за защита, Законът за екстрадицията и Евро¬пейската заповед за арест, Законът за Европейската заповед за разследване, както и Законът за отговор¬ността на държавата и общините за вреди. Подбрани са за публикуване именно тези закони, за да се коди¬фицира нормативната база, която е пряко свързана с прилагането на Наказателно-процесуалния кодекс. Законите са публикувани не само в актуалната им редакция.

Текстовете са анотирани, чрез посочване и на отменената или изменена редакция на съот¬ветните разпоредби, при това не под линия, а непо¬средствено под съответния текст, със забележка – „предишна редакция“. Сборникът ще подпомогне работата на практикуващи юристи, научни работни¬ци и студенти по право. Той ще бъде полезен и за граждани, които участват в едно или друго проце¬суално качество по наказателни дела – обвиняеми, свидетели, пострадали. Поне така се надяваме.

Маргарита Чинова