Европейската заповед за арест и съдебната практика

Автор: Павлина Панова

ISBN: 978-954-28-0895-4

Дата на издаване: 2012-01-01

Корична цена: 17 лв.

Прилагането на Европейската заповед за арест /ЕЗА/ в периода след 2007 г. позволи на правоприлагащите органи и на законодателя да направят анализ на уредбата й в националното законодателство, сравнения с Рамковото решение относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки /2002/584/ПВР/, както и на съдебната практика по прилагането й. Констатира се необходимост от някои допълнения и уточнения в Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/: изрично уреждане на въпроса за акцесорното предаване на лицата по силата на ЕЗА, прецизиране на формулировката на закона в чл. 37 ал.1 т.3, окончателно формулиране на позицията по отношение на предпоставките за приложение на съкратената процедура по предаване и в частност относно отказа от принципа на особеността; създаване на процедура по привеждане в изпълнение на чужда присъда в случаи на дадена гаранция по чл. 41 ал.3 от закона. Непълнотата в закона, както и противоречивото прилагане на някои уредени в него институти, касаещи европейската заповед за арест, мотивираха приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест /ЗИД ЗЕЕЗА/, публикуван в ДВ бр. 49/2010 г., в сила от 03.07.2010 година.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Европейската заповед за арест и съдебната практика“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *