Продължете към съдържанието

Лицензионен режим на лекарствените продукти в хуманната медицина

Автор: Ивелина Александрова

ISBN: 9789542845195

Дата на издаване: 2023

Страници: 256

Корична цена: 19 лв.

Монографията на д-р Ивелина Александрова е на оригинална тема, с оглед липсата на специализирано изследване в сектора на управление на държавата – здравеопазване, и по-специално – управлението на сложния процес на употреба (в широк смисъл) на лекарствени продукти в страната ни. Авторката изследва административно-правната уредба на дейностите, свързани с лекарствените продукти в страната ни, като се фокусира върху производствата по лицензирането на тези дейности. Общата цел е да се прецизира законодателството и практиката, а оттук да се оптимизира държавния контрол върху тези дейности. Д-р Александрова включва и един от най-актуалните въпроси – пандемичната криза. Авторката обосновава de lege ferenda необходимостта законодателят да наложи ограничения, които да бъдат обвързани с данъчните закони, с броя на фирмите, които едно лице може да регистрира за конкретна дейност, и с оборота, който следва да се следи с оглед новорегистрираните фирми.

 

проф. д-р Дарина Зиновиева