Продължете към съдържанието

Курс по криминалистика – Том 2 – Методология на криминалистическото познание

Автор: Йонко Кунчев

ISBN: 9789542834045

Дата на издаване: 2021

Страници: 528

Корична цена: 25 лв.

Предмет на настоящата книга са четири фундаментални за следствената и експертната практика криминалистически теории за: следите, диагностиката, диференциацията и идентификацията. Тези теории и основаните на тях методи са представени като система, определяща същността на методологията на криминалистическото познание. В дискусионен план са разгледани възможности за нейното по-нататъшно развитие. Монографията е предназначена за органите на досъдебното производство, съда, вещите лица в областта на криминалистическите експертизи, специалистите – технически помощници, оперативноиздирвателните органи, както и за учебния процес по криминалистика.