Продължете към съдържанието

Конституция на Република България

Автор: Николай Алексиев

ISBN: 9789542845782

Дата на издаване: 2024

Страници: 164

Корична цена: 4 лв.

Изданието съдържа текста на измененията от ДВ, бр. 106 от 22 декември 2023 г., както и предишните редакции на изменените разпоредби на Конституцията.

 

То е анотирано с 80 тълкувателни решения на Кон­ституционния съд, постановени по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ. Диспозициите на актовете са структурирани в края на книгата, съобразно тълкуваните разпоредби.

 

Към отделни разпоредби са добавени и извадки от мотивите на 38 ре­шения по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 КРБ, които съдържат казуалното тълкува­не на даден конституционен текст. Редакционните намеси в тези решения са отбелязани с […].

 

Заглавията на разпоредбите, дадени в частта с практика на Конститу­ционния съд, са условни и често зависят и от съдържанието на включените в съответния раздел актове.

 

Изданието е актуализирано към 8 януари 2024 г.