Продължете към съдържанието

Граждански процесуален кодекс XII/2022

ISBN: 9789542841432

Дата на издаване: 2022

Страници: 464

Корична цена: 8.2 лв.

Съдържание:

 

  • Граждански процесуален кодекс;

 

  • Закон за правната помощ;

 

  • Закон за медиацията;

 

  • Закон за международния търговски арбитраж;

 

  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК;

 

  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието;

 

  • Консолидирана версия на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане;

 

  • Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство;

 

  • Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството;

 

  • Тълкувателни решения на ВКС.