Продължете към съдържанието

Обективно съединяване на искове

Автор: Проф. д-р Огнян Стамболиев

ISBN: 9789542834984

Дата на издаване: 2021

Страници: 240

Корична цена: 17.5 лв.

В настоящата работа си поставяме за цел да разгледаме актуалните въпроси на обективното съединяване на искове в съдебния исков граждански процес в светлината на съвременните достижения на процесуалната наука и съдебната практика, като при това да бъдат отчетени измененията в процесуалното ни законодателство.

Тук няма да намерят подробно разглеждане онези въпроси, чиято разработка в миналото е все още актуална. Освен това нито бихме искали, нито бихме могли да си присвояваме чужди научни достижения, поради което там, където нямаме какво ново да добавим, ще се задоволим с маркирането на дадените вече от други автори разработки. Последното все пак е наложително с оглед на пълнотата на изложението.

  • Проф. д-р Огнян Стамболиев;
  • Доц. д-р Таня Градинарова.