Продължете към съдържанието

Екологично право – Обща част – Трето преработено и допълнено издание

Автор: проф. Георги Пенчев

Художник на корица: Фиделия Косева

ISBN: 9789542841470

Дата на издаване: 2022

Страници: 580

Корична цена: 25 лв.

Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право, като вниманието е насочено, от една страна, към определени общотеоретични екологоправни проблеми, а, от друга страна, към правни институти с по-общо значение за правната защита на околната среда. Изложението е организирано при отчитане на традициите и е своеобразно (скромно) продължение на курса по екологично право на неговия основоположник – акад. Петко Стайнов.

 

Авторът се надява, че то ще представлява несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалисти. Настоящото трето преработено и допълнено издание беше обусловено от голямата динамика в развитието на българското екологично законодателство след второто издание на това учебно ръководство през 2019 г.