Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 2/2022 – предстоящо

ISBN: 2748-7070-2

Дата на издаване: 2022

Страници: 144

Корична цена: 11 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. В настоящия брой:

От редакционната колегия……………………………………………….. 5

  1. Гост на броя:

Доцент д-р Борислав Борисов, дн…………………………………….. 7

  1. Статии:

3.1. Лицето по чл. 107а от ЗЛПХМ в контекстна на Регламент (ЕС) 536/2014 (Предимства и недостатъци

на българското законодателство в сферата на клиничните изпитвания),

адв. Лъчезар Ценков и доц. Борислав Борисов…………. 11

3.2. Достъп до здравеопазване на хората с увреждания по време на пандемията от Ковид-19 – правни аспекти

и практически проблеми в българското законодателство,

Илияна Митева, д-р по право…………………………………… 22

  1. Covid-19 – Актуална нормативна уредба

за периода 01.02.2022 г. – 01.04.2022 г., д-р Надежда Славчева,

д-р Светла Качарова и докторант Лилия Монова………………………………………….. 46

  1. Юриспруденция:

Решение № 1 от 4.02.2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г………………………………. 63

Решение № 1547 от 30.01.2020 г. по адм. д. № 5451/2019 г., VІ отд. на ВАС…………………………….. 87

Решение № 6827 от 08.06.2020 г. по адм. д. № 12009/2019 г., ІІІ отд. на ВАС…………………………… 93