Продължете към съдържанието

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 1/2023

Автор: Мария Димитрова, Васил Танков, Радослав Иванов, Юлиан Узунов

ISBN: 2748-7070-1-2023

Дата на издаване: 2023

Страници: 64

Корична цена: 11 лв.

Съдържание:

 

    1. В настоящия брой:

 

 

От редакционната колегия…………………………………………….. 5

 

    1. Гост на броя:

 

 

Юлиан Узунов, Certified Management Consultant …………….. 7

 

    1. Статии:

 

 

3.1. Изпълнение на индивидуалните административни актове на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Васил Танков, докторант по Административно право и административен процес в ПУ „Паисий Хилендарски“ и Мария Димитрова, юрист…………………………………… 15

 

3.2. Контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, Радослав Иванов Иванов – докторант, Катедра „Публичноправни науки, Юридически факултет на УНСС…………………………………………………………………… 35

 

    1. Юриспруденция:

 

 

4.1. Решение № 11976 от 24.11.2021 г.

 

по админ. Д. № 6539/2021, VІ отд. на ВАС………………… 53

 

4.2. Решение № 10701 от 24.11.2022 г.

 

по админ. д. № 5317/2022 Г., VІ отд. на ВАС………………. 58

 

4.3. Решение № 12069 от 29.12.2022 г.

 

по админ. д. № 3013/2022 Г., VІ отд. на ВАС………………. 61