Продължете към съдържанието

Социални права на българските граждани – Второ допълнено и актуализирано издание – предстоящо

Автор: Васил Мръчков

ISBN: 9789542840305

Дата на издаване: 2022

Страници: 452

Корична цена: 26 лв.

Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои от четири глави и заключение. В първа глава се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и на тяхната международноправна закрила. Подбрани са основните трудови права: на труд, на здравословни и на безопасни условия за неговото полагане, на възнаграждение, на отпуск, на синдикално сдружаване, на стачка и др. Следват осигурителните права – на обществено осигуряване, на здравно осигуряване, на здраве и на социално подпомагане на най-бедната и уязвима част от обществото. Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство социалните права на българските граждани в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност, която не осигурява сигурност и справедливост в обществото. Във второто издание са включени три нови параграфа: за правото на човешко достойнство и социалните права; за правото на професионална квалификация и преквалификация, както и за правото на участие на работниците в управлението на предприятието.

В книгата е използвана практиката на Конституционния съд, както и практиката на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, работодатели, синдикални дейци, за дирекциите и отделите по човешки ресурси и лични състави, за службите по труда и социалната политика, за научни работници, за студенти по право и за всички, които се интересуват от защитата на социалните права.

Авторът