Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 6/2023

Автор: Младен Младенов, Спас Спасов

ISBN: 0861-5268-23-6

Дата на издаване: 2024

Страници: 102

Корична цена: 12 лв.

Съдържание:

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ…………………………………………………5
Сравнителен анализ на две законодателни уредби
относно производството по сигнали, д-р Младен Младенов………………….5
Принудителни административни мерки при опазването
на околната среда и управлението на отпадъците, Спас Спасов………..36

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА КОЛЕГИИТЕ НА ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД…………………………………………………………….45
Тълкувателно решение № 4 по т.д. № 2/2021………………………………………….45

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….62
ВТОРА КОЛЕГИЯ……………………………………………………………………………….62
Тричленен състав………………………………………………………………………………….62
Шесто отделение…………………………………………………………………………………..62

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………73
Определение по хода на делото от 13.07.2023 г.
по адм. дело № 11672/2022 г., VIII отд.,
докладчик съдия Мирослава Георгиева………………………………………………….73

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………..100