Продължете към съдържанието

Списание Административно правосъдие бр. 3/2022

Автор: Капка Георгиева

ISBN: 08615268-3-22

Дата на издаване: 2022

Страници: 96

Корична цена: 10 лв.

Съдържание

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Правосъдието по данъчни дела – гаранция за

демокрацията (част I), проф. д-р Иван Г. Стоянов……………………………5

Правната фигура на подпомагащия служител в

дисциплинарните производства по закона за министерството на

вътрешните работи, д-р Младен Младенов………………………………………….23

 

ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД…………………………………….34

Искане от пленума на Върховния административен съд

за даване на задължително тълкуване на чл. 132а от Конституцията

на Република България във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8

и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България……………………….34

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ………………………………..48

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 по т.д. № 2/2020 г…………………………..48

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….59

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………59

Тричленен състав………………………………………………………………………………….59

Трето отделение……………………………………………………………………………………59

Четвърто отделение………………………………………………………………………………66

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………72

Определение по хода на делото от 27.04.2022 г. по

адм. дело № 5706/2021 г., V отд., докладчик съдия Виолета Главинова……72

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….94