Продължете към съдържанието

Списание Административно правосъдие бр. 2/2022 – предстоящо

Автор: Капка Георгиева

ISBN: 08615268-2-22

Дата на издаване: 2022

Страници: 82

Корична цена: 10 лв.

Съдържание:

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

По въпроса за правната помощ на разселени от Република

Украйна лица – гл. ас. д-р Капка Георгиева…………………………………………..5

 

ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Искане от пленума на Върховния административен съд за даване

на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120,

ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България и

Определение за допустимост на Конституционния съд

на Република България………………………………………………………………………..24

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 по т.д. № 4/2019 г…………………………..30

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 по т.д. № 8/2020 г…………………………..50

ТЪЛКУВАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 по т.д. № 5/2020 г………………….58

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………61

Тричленен състав………………………………………………………………………………….61

Трето отделение……………………………………………………………………………………61

Осмо отделение…………………………………………………………………………………….73

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….81