Правен режим относно лицата с психически увреждания

Автор: Нина Гевренова, проф. д-р Дарина Зиновиева

ISBN: 9789542810858

Дата на издаване: 2012

Страници: 160

Корица: меки

Корична цена: 14.00 лв.

Консултант:

Доц. д-р Лъчезар Хранов

Правният режим, свързан с управлението на здравеопаз- ването и социалните грижи по отношение на лицата с психич- ни увреждания, има специфики, които го различават от общия правен режим, поради което можем да говорим за специална правна уредба спрямо общата. Причината за създаване на специално законодателство е свързана с особеностите на симптомите при заболяванията на тези лица, които оказват въздействие дори за кратък период върху тяхното социално поведение, от една страна, и от друга страна – върху дееспособността им в определени случаи. Нуждата от специален правен режим се обуславя и от пра- воотношенията между лицата с такива увреждания и другите членове на обществото. Тези отношения проявяват своите юридически усложнения и поради необходимостта от опазване здравето на лицата с увреждания чрез доброволно или в определени слу- чаи задължително лечение. В същото време тези лица са и обект на специална държав- на закрила с оглед на социализацията им и невъзмож- ността в определени случаи да защитят своите права. Това са най-общо причините, поради които съществуват спе- циални правни норми, регламентиращи обществените отноше- ния, свързани с диагностиката и лечението им, както и специални правни норми, уреждащи други въпроси от правния им статут.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Правен режим относно лицата с психически увреждания“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *