Продължете към съдържанието

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

Автор: Красимира Мирчева

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542830863

Дата на издаване: 2020-03-01

Страници: 250

Корична цена: 17 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ……….7
ПРЕДГОВОР…………………………… 9

УВОД………………………………….. 11

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКАЗВАНЕТО, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС……………………………… 15
§ 1. Обща характеристика на административния процес………. 15
§ 2. Цел и същност на доказването………. 18
§ 3. Предмет и обхват на доказването……. 31
§ 4. Тежест на доказването……………… 40

§ 5. Видове доказване…………………… 54

Глава втора. ДОКАЗАТЕЛСТВА И
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС……….. 57
§ 1. Доказателства и доказателствени средства – същност, правна характеристика и видове…………………. 57
§ 2. Писмени доказателствени средства…………………….. 64
§ 3. Гласни доказателствени средства…………………… 107
§ 4. Експертиза……………………… 118
§ 5. Веществени доказателствени средства………………. 133
§ 6. Оглед и освидетелстване………… 138
§ 7. Доказателствени средства
по някои специални закони……………… 143

Глава трета. ПРОЦЕДУРА ПО ДОКАЗВАНЕТО В
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО АПК……………… 147
§ 1. Събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства в производството
по издаване на индивидуален административен акт……… 147
§ 2. Доказване, доказателства и доказателствени средства в производството по оспорване на индивидуален административен акт пред по-горестоящ административен орган……………………… 191
§ 3. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред
първоинстанционния съд……………. 197
§ 4. Доказване, доказателства и доказателствени средства в съдебното производство по оспорване
на индивидуален административен акт пред касационната инстанция……………. 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………… 236
БИБЛИОГРАФИЯ………………………. 244

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *