Продължете към съдържанието

Административноправен режим на държавните помощи в българския енергиен сектор – предстоящо

Автор: Васил Стойнов

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542845829

Дата на издаване: 2024

Страници: 276

Корична цена: 20 лв.

Режимът на държавни помощи е синтез на националната икономическа политика. В областта на енергетиката този режим задава рамката на държавна намеса, търсейки баланс между национални цели, общоевропейски приоритети и интересите на различните пазарни участници. Книгата проследява корените на държавните помощи и тяхната еволюция, стигайки до съвременното разбиране за начина, по който държавите в Европейския съюз следва да подпомагат националните си икономики. Изследвана е националната и европейска нормативна рамка на държавните помощи, включително и последните актуални актове за справяне с икономическите последици от COVID-19 и войната в Украйна. Книгата разглежда ключови характеристики на държавните помощи и ги подвежда под категориите на административното право. Подробно са разгледани две групи от конкретни мерки на държавна помощ в българския енергиен сектор – свързаните с енергийната сигурност на страната (като дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от въглищни електроцентрали) и свързаните с декарбонизация и чиста енергия (като схемите за насърчаване на енергия от възобновяеми източници). Книгата очертава областите на съответствие на държавните помощи в българския енергиен сектор с основните положения на административното право, стандартите на европейското законодателство и съдебната практика. Изследвани са и хипотезите, в които са необходими подобрения с цел по-ефективно прилагане на държавните помощи в националната енергетика.