Продължете към съдържанието

Административно правосъдие – бр. 6/2020

ISBN: 08615268-6-20

Дата на издаване: 2021

Страници: 110

Корична цена: 10 лв.

Съдържание на брой 6/2020:

  • Проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“Правила за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд (част 1);
  • Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на колегиите на Върховен административен съд
  • Решения и определения на Вас.