Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 5/2023

Автор: Евгени Стоянов, Спас Спасов

ISBN: 0861-5268-23-5

Дата на издаване: 2023

Страници: 102

Корична цена: 12 лв.

Съдържание

 

 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ…………………………………………………5

 

Спиране и прекъсване на погасителната давност

 

за данъчни задължения, Евгени Стоянов……………………………………………..5

 

Административната принуда по Закона за устройство

 

на територията и Закона за културното наследство, Спас Спасов…….22

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ОБЩОТО

 

СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД………………………..32

 

Тълкувателно постановление № 3 по т.д. № 5/2022………………………………..32

 

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….49

 

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………49

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….49

 

Четвърто отделение………………………………………………………………………………49

 

Осмо отделение…………………………………………………………………………………….69

 

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………87

 

Определение по хода на делото от 09.06.2023 г.

 

по адм. дело № 5346/2022 г., VIII отд.,

 

докладчик съдия Дарина Рачева…………………………………………………………….87

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………..101