Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 5/2022

Автор: проф. д-р Ганета Минкова

ISBN: 0861-5268-5-22

Дата на издаване: 2022

Страници: 86

Корична цена: 10 лв.

Съдържание

 

Статии, анализи, коментари

 

Влияние на правото на Европейския съюз върху българското

 

данъчно право, проф. д-р Ганета Минкова……………………………………………..5

 

 

 

Тълкувателни решения и определения

 

на Общото събрание на колегиите

 

на Върховен административен съд ………………………………..24

 

Тълкувателно решение № 6 по т.д. № 6/2021 г…………………………..24

 

 

 

Решения и определения на ВАС………………………………………….39

 

Втора колегия……………………………………………………………………………….39

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….39

 

Пето отделение…………………………………………………………………………………….39

 

 

 

Преюдициални запитвания…………………………………………………61

 

Определение по хода на делото от 21.06.2022 г. по адм. дело № 817/2022 г.,

 

VII отд., докладчик съдия Мирослава Георгиева…………………………………………..61

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….83