Продължете към съдържанието

Административно правосъдие – бр. 5/2021

Автор: Светла Янкулова

ISBN: 08615268-5-21

Дата на издаване: 2021

Страници: 110

Корична цена: 10 лв.

Съдържание:

Произнасяне на административнонаказващия орган със споразумение – гл. ас. д-р Светла Янкулова………..5

Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на колегиите на Върховен административен съд………22

Тълкувателно решение № 8 от 16.09.2021 по т.д. № 1/2020 г………………22
Тълкувателно решение № 9 от 16.09.2021 по т.д. № 6/2020 г………………….. 40


Решения и определения на ВАС………………. 47

Искане от тричленен състав на Върховния административен съд, Второ отделение за установяване на противоконституционност
на разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите…………………….. 47
Определение за допустимост на Конституционния съд на Република България………………………… 55


Преюдициални запитвания
…………………………………………………….60

Определение по хода на делото от 14.06.2021 г. по адм. дело № 7428/2020 г., V отд.,
докладчик съдия Виолета Главинова………………………………………………………60

Определение по хода на делото от 01.06.2021 г. по адм. дело № 239/2021 г., VI отд.,
докладчик съдия Тодор Тодоров……………………………………………………………77


Указател на съдебните актове……………………………………………………………..109