Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 4/2023

Автор: Иван Г. Стоянов, Спас Спасов

ISBN: 0861-5268-23-4

Дата на издаване: 2023

Страници: 92

Корична цена: 12 лв.

Съдържание

 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ…………………………………………………5

 

Съдебно обжалване на данъците –

 

правен режим, проф. д-р Иван Г. Стоянов……………………………………………5

 

За някои мерки на административната принуда в

 

англосаксонската правна система, правото на ЕС

 

и правото по ЕКПЧ, Спас Спасов……………………………………………………….10

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ НА ВАС………………………….16

 

Тълкувателно решение № 2 по т.д. № 4/2022………………………………………….16

 

Тълкувателно решение № 3 по т.д. № 5/2022………………………………………….34

 

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….41

 

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………41

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….41

 

ВТОРА КОЛЕГИЯ……………………………………………………………………………….47

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….47

 

Шесто отделение…………………………………………………………………………………..47

 

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………68

 

Определение № 10516 от 18.11.2022 г.

 

по адм. дело № 1645/2022 г., I отд.,

 

докладчик съдия Емилия Миткова………………………………………………………….68

 

Определение по хода на делото от 02.05.2023 г.

 

по адм. дело № 10134/2022 г., I отд.,

 

докладчик съдия Полина Якимова………………………………………………………….82

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….91