Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 4/2022

Автор: проф. д-р Иван Г. Стоянов, проф. д-р Поля Голева

ISBN: 0861-5268-4-22

Дата на издаване: 2022

Страници: 84

Корична цена: 10 лв.

Съдържание

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

 

Правосъдието по данъчни дела – гаранция за

 

демокрацията (част II), проф. д-р Иван Г. Стоянов…………………………..5

 

Липса на задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на

 

автомобилистите и връзката ѝ с дерегистрацията на пътното

 

превозно средство, проф. д-р Поля Голева…………………………………………..20

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

 

НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ………………………………..27

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 по т.д. № 4/2020 г…………………………..27

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….36

 

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………36

 

Петчленен състав………………………………………………………………………………….36

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….43

 

Трето отделение……………………………………………………………………………………43

 

ВТОРА КОЛЕГИЯ……………………………………………………………………………….51

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….51

 

Шесто отделение…………………………………………………………………………………..51

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………56

 

Определение по хода на делото от 28.09.2022 г. по

 

адм. дело № 782/2022 г., I отд., докладчик съдия Камелия Стоянова………..56

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….82