Продължете към съдържанието

Административно правосъдие – бр. 2/2021

ISBN: 0861-5268-2-2021

Дата на издаване: 2021

Страници: 94

Корична цена: 10 лв.

Съдържание:

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ:
НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, проф. д-р Иван Г. Стоянов

ВЪПРОСИ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО И ЗАМЕСТВАНЕТО В
КОНТЕКСТА НА § 1, АЛ. 4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА, Стефан Тихолов

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ ОТ ВЪРХОВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ВЪРХОВНИЯ
КАСАЦИОНЕН СЪД:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 20.04.2021 по т. д. № 1/2019

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ НА ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 от 29.03.2021
по т.д. № 3/2019 г.
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 от 29.03.2021
по т.д. №7/2019 г.

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС