Продължете към съдържанието

Административно правосъдие – бр. 1/2022

ISBN: 08615268-1-22

Дата на издаване: 2022

Страници: 84

Корична цена: 10 лв.

Съдържание

25 години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд на Република България:

Обръщение от Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз…..5

Обръщение от Дидие Рейндерс, Еврокомисар по правосъдието………………..8

Обръщение от от Адриан Васкес Лазара, председател на

Комисията по правни въпроси към Европейския парламент……………………..9

 

Статии, Анализи, Коментари

„Океан от дългове“, криптовалути, печатниците на ФЕД и на ЕЦБ,

COVID-19 – последици?, проф. д-р Иван Г. Стоянов………………………………10

Конкуренция между законово изискуеми процесуални

представителства в съдебната фаза на административния

процес, д-р Младен Младенов……………………………………………………………….14

 

Тълкувателни решения и определения

на Общото събрание на колегиите

на Върховен административен съд ……………………………………32

Тълкувателно решение № 12 по т.д. № 9/2019 г…………………………32

Тълкувателно решение № 13 по т.д. № 1/2021 г…………………………39

Тълкувателно решение № 14 по т.д. № 3/2021 г…………………………49

 

Решения и определения на ВАС………………………………………………56

Първа колегия………………………………………………………………………………56

Петчленен състав………………………………………………………………………………….56

Втора колегия……………………………………………………………………………….60

Тричленен състав………………………………………………………………………………….60

Второ отделение…………………………………………………………………………………..60

 

Преюдициални запитвания…………………………………………………….64

Определение по хода на делото от 10.01.2022 г.

по адм. дело № 6492/2021 г., V отд., докладчик съдия

Полина Богданова…………………………………………………………………………………64

 

Кратки думи за един значим монографичен труд,

проф. д. н. Райна Николова, преподавател в секция

„Публичноправни науки“ на Нов български университет……………………….81

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….83