Продължете към съдържанието

Административно правосъдие – бр. 1/2021

ISBN: 08615268-1-21

Дата на издаване: 2021

Страници: 112

Корична цена: 10 лв.

Съдържание на брой 1/2021 г.:

  • Проект „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес“ – Правила за текущ мониторинг и оценка на съдебната практика на административните съдилища и Върховния административен съд по отношение ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд (част 2);
  • Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на колегиите от Върховния административен съд и Върховния касационен съд
  • Тълкувателни решения и определения на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд
  • Решения и определения на Вас.