Продължете към съдържанието

Административно право и процес – 2022

Автор: Димитър Костов

ISBN: 9789542838180

Дата на издаване: 2022

Страници: 808

Корична цена: 18 лв.

Съдържание:

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

I. Органи и администрация на изпълнителната власт

1. Конституция на РБ (извлечение);

2. Закон за администрацията;

3. Наредба за административното обслужване;

4. Закон за държавния служител;

5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

6. Закон за висшето образование;

7. Закон за развитието на академичния състав в Република България.

 

II. Административно-териториално устройство на Република България

1. Конституция на РБ (извлечение);

2. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;

3. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.

 

III. Контрол и отговорност в държавното управление

1. Конституция на РБ (извлечение);

2. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;

3. Закон за достъп до обществена информация;

4. Закон за защита на личните данни;

5. Закон за омбудсмана.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

1. Конституция на РБ (извлечение);

2. Закон за съдебната власт (извлечение);

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Закон за административните нарушения и наказания;

5. Закон за нормативните актове.