Продължете към съдържанието

Административно право и процес – 2021

Автор: Димитър Костов

ISBN: 9789542834359

Дата на издаване: 2021

Страници: 720

Корична цена: 15 лв.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • I. Органи и администрация на изпълнителната власт
  1. Конституция на РБ (извлечение);
  2. Закон за администрацията;
  3. Наредба за административното обслужване;
  4. Закон за държавния служител;
  5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  6. Закон за висшето образование;
  7. Закон за развитието на академичния състав в Република България.
 • II. Административно-териториално устройство на Република България
  1. Конституция на РБ (извлечение);
  2. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
  3. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.
 • III. Контрол и отговорност в държавното управление
  1. Конституция на РБ (извлечение);
  2. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
  3. Закон за достъп до обществена информация;
  4. Закон за омбудсмана.

РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

 • 1. Конституция на РБ (извлечение);
 • 2. Закон за съдебната власт (извлечение);
 • 3. Административнопроцесуален кодекс;
 • 4. Закон за административните нарушения и наказания.