Продължете към съдържанието

Административен процес – Сборник нормативни актове – 2020 – Кино Лазаров

Автор: проф. д-р Кино Лазаров

ISBN: 9789542824763-1

Дата на издаване: 2020

Страници: 313

Корица: мека

Корична цена: 6.5 лв.

Съдържание:

  • Административнопроцесуален кодекс
  • Закон за нормативните актове
  • Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове
  • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
  • Закон за административните нарушения и наказания
  • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието