Продължете към съдържанието

Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория

Автор: Ивайло Знеполски

ISBN: 9789542802365

Дата на издаване: 2012-01-01

Страници: 358

Корична цена: 15 лв.

ПРЕДГОВОР: ЗА ХАРАКТЕРА И ЦЕЛИТЕ НА КНИГАТА
ПЪРВА ЧАСТ: УСТАНОВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. «НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ» И ТОТАЛИТАРНО ГОСПОДСТВО
I. Властова траектория на комунистическия режим в България
II. Началото: преврат, народно въстание, окупация или революция?
* Комунистическата съпротива – днешната война на цифри и техните интерпретации
* Реторики на героизиране и стратегии на виктимизиране
* Контекстите на българското и югославското съпротивителни движения
* Девети септември – един предизвестен разпад
* За смисъла на понятията
III. Курс към мобилизиране на масите
* Партията от нов тип – основно оръжие на комунистическата хегемония
* Курс към масовизиране на комунистическата партия и национализиране на масите
* Социален деконструктивизъм и дълбока криза на идентичността
* Съблазняване и ентусиазиране на масите
* Политическа употреба на егалитарните нагласи
* Неизбежният данък на идеализма
* Социалният миметизъм – оръжие за оцеляване
* Интелектуалците и комунистическата власт
* Двата антифашизма и днешните опити за пресемантизиране на «деня на победата»
IV. Революционно насилие и тоталитарен произвол
* Дивото правосъдие и неговите мишени
* Културни предпоставки на насилието
* Колко са действителните жертви
* Народният съд – продължение на дивото правосъдие с други средства
* Народният съд и Нюрнбергският процес
* Фашист – една генерализираща метафора
* Експроприацията – символна форма на класов геноцид
V. Димитров и Сталин. Тоталитарната личност и «народната демокрация»
* Дневникът на Георги Димитров
* Георги Димитров – творение на Сталин
* Две родини, два дълга
* За природата на народната демокрация
* Последният урок на Сталин
* Семантичната двойственост на понятието народ
VI. Аграризъм, комунизъм, аграркомунизъм
* БЗНС и БРП(к). Из история на отношенията – прилики, отлики, съперничество
* Александър Стамболийски и идеологията на аграризма
* Борба за селските маси. Опити за реанимиране на аграризма в границите на Отечествения фронт
* Разединение и разгром на земеделското движение
* Новата роля на сдружените земеделци в комунистическата стратегия
* Аграркомунизмът – български вариант на комунизма
VII. Съветизацията на България – основен ресурс на комунистическата власт
* Обективни и субективни предпоставки за бързата съветизация на страната
VIII. Изплитане на тоталитарната мрежа
* Разрушаване на социалната структура и алиениране на обществото
* Народна демокрация и тоталитаризъм
* Малките страни и тоталитаризмът
* Имитативността на режима като фактор за смекчаването му
ВТОРА ЧАСТ: РЕАЛНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КРАЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МЕЧТАЕНЕ
ІХ. Форсирана индустриализация и социално инженерство
* Насилствено акумулиране на финансови ресурси
* Един важен ресурс – национализирането на масите
* Човешката цена на комунистическия растеж
* Процесите на миграция и акултурация в призмата на изкуството
* Комунизмът – хитрост на историята?
* «Ние построихме две Българии»: зад кулисите на пропагандната реторика
Х. Консенсус около нормите на режима през 60-те години: корумпиране на обществото
* Групови и индивидуални стратегии за включване в консенсуса
* Социална политика в «служба на народа»
* Корумпиране на масите
* Купуване на политическата лоялност
* Общество на генерализираната корупция
* Природата на политическия режим и характерът на социалната политика
* Социалните придобивки от времето на комунизма в изпитанията на прехода
ХI. Посланията на понятието «реален социализъм»
* Археология на понятието
* Прочити «отгоре» и «отдолу» на понятието «реален социализъм»
* Контекстуални значения на понятието «реален социализъм»
* Краят на комунистическото мечтаене
ХІI. Социална структура на «реалния социализъм»
* Работниците и селяните – две «дружески класи»
* Номенклатурата – една нова класа?
* Комунистическата собственост – ничия собственост
* Социални страти или социални роли
* Комунистическото общество – аморфен агрегат от индивиди
ХIII. Масовизиране и бюрократизиране на комунистическата партия и обществените последици от това
* Синдромът «Галилео Галилей»
* Разцепване на партийните елити. Увеличаваща се пропаст между ръководния апарат и партийната база
* Апаратчици и технократи. Кадровите рокади и социалните им последици
ХIV. Граници на комунистическата политическа модернизация
* Разминаване на процесите на индустриализация и модернизация
* Имитативната модернизация
* Липсващият субект на реформите
ЕПИЛОГ
ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ – КОМУНИЗМЪТ ПРЕД НЕРАЗРЕШИМА ДИЛЕМА

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *